[DUTCH] Open Nederland vraagt om feedback op haar reactie op het voorstel aanpassingen auteurswet

Als lid van Open Nederland, heb ik (een beetje, de eer gaat vooral naar Lisette Kalshoven en Maarten Zeinstra) bijgedragen aan de reactie van de vereniging op de internetconsultatie van de Nederlandse overheid over het implementeren van een Europese richtlijn die het auteursrecht in de Europese Unie aanpast. Open Nederland is nu op zoek naar feedback (deadline 30 augustus [UPDATE: deadline is verlopen]):

Creative Commons Nederland heeft met deze reactie vooral aandacht besteed aan de randvoorwaarden die nodig zijn om van onze licenties gebruik te kunnen blijven maken. Hieronder vallen o.a. aspecten als verplichte billijke vergoedingen en het voorstel voor bescherming van perspublicaties.

Bron: https://creativecommons.nl/2019/08/21/feedback-gevraagd-reactie-voorstel-aanpassingen-auteurswet/

Heb jij nog aanvullingen? Stuur deze dan naar info@opennederland.nl of via de opmerkingenfunctionaliteit van het document.

[UPDATE: De uiteindelijke reactie is hier te vinden.]

[DUTCH] Oproep: reageer op de consultatie over de implementatie van de DSM-richtlijn

Als lid van de Werkgroep Auteursrecht Erfgoedinstellingen, heb ik bijgedragen aan een modelreactie voor de internetconsultatie over het wetsvoorstel waarmee de regering de DSM-richtlijn in Nederland wil implementeren. Erfgoedinstellingen en -organisaties worden opgeroepen om deze reactie te ondersteunen.

Het wetsvoorstel raakt erfgoedinstellingen direct omdat er artikelen in staan die het voor erfgoedinstellingen onder bepaalde voorwaarden mogelijk maken om auteursrechtelijk beschermde werken te kopiëren voor Tekst- en Datamining en voor preserveringsdoelen, en om out-of-commerce-werken te digitaliseren en online beschikbaar te stellen. De Werkgroep Auteursrecht heeft daarom een modelreactie opgesteld ter gezamenlijke ondersteuning door zowel branche- en belangenverenigingen uit de erfgoedsector, als door individuele bibliotheken, musea en archieven.

Bron: https://www.den.nl/publications/263/oproep-reageer-op-de-consultatie-over-de-implementatie-van-de-dsm-richtlijn

Voor meer informatie over de modelreactie en over hoe je de reactie kan ondersteunen (deadline: donderdag 29 augustus om 18:00 [UPDATE: deze deadline is inmiddels verstreken]), zie de website van DEN.

[UPDATE: De uiteindelijke reactie is hier te vinden.]

Inventory of Design and Digital Culture Archives (2019)

Cover of the Inventarisatie Archieven Design en Digitale Cultuur report

As an expert on digital culture, I was consulted by Het Nieuwe Instituut to contribute my advise on an inventory of important and threatened archives in the fields of design and digital culture.

The report outlines a policy perspective on the government’s task in relation to the preservation of archives in these fields. I was part of the digital culture working group (lead by Eric Kluitenberg & Klaas Kuitenbrouwer).

In their analysis, the design and digital culture work groups confirm the necessity of identifying relevant archives in both professional fields and making them accessible to the public. They also stress the essential importance of research and public access to legitimise the formation of the archives.

Excerpt from the report announcement on the Het Nieuwe Instituut website.

The results were presented to Barbera Wolfensberger, the ministry’s Director-General of Culture and Media, in May 2019.